Articles Posted in the " көз караш " Category

  • Эпитеттерден этият болсок

    Мактоо кимге гана жарашпайт. Бул жарашык көпчүлүк учурда көпкөндүктүн белгиси катары бааланып келет. Эгемендиктин эпкиниби же жандүйнөнүн жардылыгынын сепкиниби, айтор, өзүн-өзү ашкере мактоо, же бирөө аркылуу (көбүнесе жазмакерлердин жардамы менен) мактатуу, даңктатуу адатка айланып бара жатканы күнү бүгүн. Мактоо менен даңктоо чыгармачылык багытта эмгектенгендерде өзгөчө орун алган. Негизи чыгармачылык мактоого муктаж болуп турат окшобойбу. Аны туура […]